Testy z chemii online dla klas 7-8

Weryfikowanie wiedzy z przedmiotów ścisłych w trakcie nauczania zdalnego wymaga, aby testy z chemii online dla klas 7 i 8 były prawidłową skonstruowane. Zadanie to mogą ułatwić narzędzia internetowe, w tym generatory sprawdzianów.Chemia, jak każdy przedmiot ścisły, obowiązujący w toku nauczania w klasach 7-8, wymaga cyklicznego sprawdzania poziomu wiedzy z tego zakresu u każdego ucznia. […]