Sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu?

Wielu nauczycieli poszukuje odpowiedzi na pytanie – sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu? Okazuje się, że testy online dla uczniów, które mają sprawdzać zdobytą wiedzę w trakcie e-learningu, muszą być dostosowane do trybu pracy, a także specyficznych warunków nauczania, jakie mają miejsce w okresie trwania pandemii.W czasie zdalnego […]

Jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej?

Wielu nauczycielom, którzy są zmuszeni prowadzić nauczanie zdalne, brakuje pomysłu na to jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym artykule. Sprawdzian z lektury szkolnej, przeprowadzany w formie online, nie musi nastręczać żadnych trudności, zarówno z jego opracowaniem, jak i rozesłaniem do wybranej grupy uczniów. Posiłkując się […]