Wzorcowe sprawdziany z geografii dla uczniów szkoły podstawowej

Szybkie do pobrania, wzorcowe sprawdziany z geografii dla uczniów szkoły podstawowej, to ułatwienie dla nauczycieli, zmuszonych prowadzić zajęcia w formie e-learingu. Część pytań testowych, można swobodnie modyfikować, co eliminuje ryzyko kopiowania przez uczniów treści z Internetu. Wielu nauczycieli geografii, zastanawia się jak prawidłowo opracować sprawdzian, aby każdy z uczniów szkoły podstawowej, nie miał trudności ze […]

Testy z chemii online dla klas 7-8

Weryfikowanie wiedzy z przedmiotów ścisłych w trakcie nauczania zdalnego wymaga, aby testy z chemii online dla klas 7 i 8 były prawidłową skonstruowane. Zadanie to mogą ułatwić narzędzia internetowe, w tym generatory sprawdzianów.Chemia, jak każdy przedmiot ścisły, obowiązujący w toku nauczania w klasach 7-8, wymaga cyklicznego sprawdzania poziomu wiedzy z tego zakresu u każdego ucznia. […]

Sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu?

Wielu nauczycieli poszukuje odpowiedzi na pytanie – sprawdziany z polskiego dla uczniów szkoły podstawowej jakich błędów unikać przy ich opracowywaniu? Okazuje się, że testy online dla uczniów, które mają sprawdzać zdobytą wiedzę w trakcie e-learningu, muszą być dostosowane do trybu pracy, a także specyficznych warunków nauczania, jakie mają miejsce w okresie trwania pandemii.W czasie zdalnego […]

Sprawdziany online z biologii. Jak je przygotować?

Nauczanie w formie e-learningu wymaga, aby przesyłać uczniom sprawdziany online z biologii. Jak je przygotować, aby rzetelnie zweryfikowały one nabytą wiedzę? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule.Nauczyciele o krótkim stażu pracy, którzy pragną ocenić szybko i rzetelnie zasób posiadanej przez uczniów wiedzy, mogą posiłkować się takim narzędziem jak sprawdziany net. To baza […]

Jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej?

Wielu nauczycielom, którzy są zmuszeni prowadzić nauczanie zdalne, brakuje pomysłu na to jak opracować prawidłowy sprawdzian online z lektury szkolnej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w tym artykule. Sprawdzian z lektury szkolnej, przeprowadzany w formie online, nie musi nastręczać żadnych trudności, zarówno z jego opracowaniem, jak i rozesłaniem do wybranej grupy uczniów. Posiłkując się […]